Category: IT Services

สงกรานต์นี้ นั่งรถโดยสารกลับบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยหายห่วง

ใกล้เดือนเมษายนเข้ามาทุกที หลายคนคงใจจดใจจ่อกับการวางแผนท่องเที่ยวหรือกลับบ้านในวันหยุดยาวกันแล้วแน่นอน ซึ่งรถโดยสารสาธารณะก็คงเป็นตัวเลือกสำหรับหลาย ๆ คน โดยเฉพาะรถตู้ที่สะดวกสบาย มีให้เลือกขึ้นหลายจุดตามแต่ละเส้นทางครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ราคาก็ไม่แพงเกินไปอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี รถตู้สาธารณะก็มีชื่อเสียในด้านความปลอดภัย เพราะมีข่าวด้านลบออกมาบ่อย ๆ เช่น อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนขับ ทำให้ทุกครั้งที่คิดจะขึ้นรถตู้ต้องอดสวดมนต์ภาวนาให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ได้ ก่อนวันหยุดยาวจะมาถึง เราจึงขอแนะนำวิธีดี ๆ ที่จะช่วยให้เราเดินทางโดยสารรถตู้และรถสาธารณะอื่น ๆ อย่างปลอดภัยได้ gps กรม ขนส่ง

  1. ก่อนอื่นเลย ต้องมั่นใจว่ารถตู้ที่เราเลือกใช้บริการ ต้องเป็นรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่เรียกว่ารถป้ายเหลือง ที่ผ่านการลงทะเบียนให้เป็นรถโดยสารสาธารณะอย่างถูกต้องกับกรมขนส่งทางบก เพราะเมื่อเกิดเหตุร้าย เราจะสามารถเช็คที่มาที่ไปของรถและคนขับได้ดีกว่า
  2. สองคือ ไม่นั่งรถตู้ที่บรรทุกผู้โดยสารเกินเกณฑ์ที่กำหนด อย่ารีบอย่าร้อนจนเกินไปจนยอมเบียดในรถที่บรรทุกเกินเด็ดขาด เพราะน้ำหนักบรรทุกที่เกินย่อมมีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่อย่างแน่นอน
  3. หลีกเลี่ยงรถตู้ที่แต่งรถ หรือทำการดัดแปลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใส่ที่นั่งเพิ่ม หรือติดฟิล์มกรองแสงจนมืด
  4. เลือกดูว่ารถตู้ที่คุณเลือกขึ้นมีเส้นทางเดินรถระบุไว้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน เสียเวลา หรือความเสี่ยงกับผู้โดยสารเอง
  5. อย่าลืมเข็มขัดนิรภัยเด็ดขาด! คาดทันทีที่นั่งรถ เพราะมันจะช่วยชีวิตคุณได้ในยามเกิดอุบัติเหตุ
  6. ข้อหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ คือเมื่อรถตู้แวะเติมก๊าซ ควรจะลงจากรถ เพราะในยามที่เติมก๊าซ อาจเกิดแรงดันก๊าซที่สูงเกิน ทำให้เกิดการระเบิดได้
  7. หากคุณต้องการเดินทางที่ไกลมาก ๆ ไม่ควรเลือกใช้รถตู้ เพราะเส้นทางที่ไกลเกินไป เกินกว่าที่คนขับจะขับไหวโดยไม่เกิดอาการเหนื่อยล้า ง่วงนอน อ่อนเพลีย เป็นการผิดกฎหมายเลยทีเดียว
  8. เลือกใช้บริการรถตู้โดยสารที่มีการติดตั้ง gps กรมขนส่ง ที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจในทุกกรณีขณะโดยสาร
  9. ไม่ทำผิดกฎจราจรเสียเองด้วยการขอขึ้นลงนอกป้ายหรือจุดจอด เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายกับทั้งตนเองและผู้ขับขี่คนอื่น
  10. ลองจดจำหรือเมมเบอร์โทรสายด่วนที่จำเป็นเอาไว้ให้พร้อม เช่น ตำรวจทางหลวง กรมขนส่งทางบก หรือเบอร์ติดต่อเจ้าของวินรถตู้ เบอร์ จ.ส. 100 เป็นต้น

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถวางใจได้ว่าคุณสามารถนั่งรถกลับบ้านหรือไปเที่ยวได้อย่างปลอดภัย แต่อย่าลืมว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่านอกจากทุกสิ่งที่กล่าวมาแล้ว อย่าลืมพยายามมองเหตุการณ์รอบ ๆ ตัว และพฤติกรรมของคนขับไว้เสมอ เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง

An Effective Guide to Hiring the Right Industrial Product Designer

 Finding the ideal product designer is a bit tedious and complicated than finding a web or graphic designer. This is because most of the time, a project needs a local expert who is reachable so that you prototype, test as well as iterate until you agree on the right product. To find a reliable company such as Detekt industrial design experts, read the following steps to success.

First, research

 You should research on the internet to find industrial product designers that may have what it takes to meet your demands and special needs. Your needs should include engineering, design, prototype creation and documentation. Branding is also something you need to put in mind. Mostly, the capabilities of the firm are listed on the official website. You don’t need to hire many product design companies, just research on various firms and settle on a few. Having a bunch of companies can be perplexing to a point where it becomes difficult for you to make the right decision.

 It doesn’t matter whether you are working for a large company, interviewing several product designers can be counterproductive. This is ideal only if you have enough time and the right budget. Nowadays, the internet has so many options; it’s up to you to choose the right one.

You can check out the portfolio of the product designer, as the portfolio is a very important tool. A good portfolio should contain various products that you can check out. Look for variety when scouting different products. The most crucial thing is that the products appeal to you, and you can relate them with your work.

In addition, take a look at the client list of the industrial designer and find out if they have vast experience or not; it is a must that they do, because if they can handle a wide range of tasks then they can help you.

Set up an interview

After narrowing down your options, contact the remaining designers and conduct interviews and see how the designers respond to your call – ask to speak to the principal. If you work for a large company, and you want to hire a large product design firm such as Detekt industrial design company, talk to the sale representative of that company. However, speaking with the director of the company is still the most desirable thing to do.

Meet the principal

Before making your final decisions, meet with the director of the industrial product design company. A face to face meeting is the best form of communication. If you can’t meet in person, you can conduct a teleconference – it is also productive.

In the meeting, ask the director about the amethodology he will use in designing and developing your product. Finally, before you sign the contract, agree on the total cost of the project as well as the date of commencing.

If you need quick and high quality service, talk to Detekt industrial designexperts – they will cater for all your needs at an affordable cost.http://www.detekt.ae/en/services/prototype-design/

When Should You Hire a Software Development Company?

Once of the main decisions that you will be wrestling with when planning major software development projects is whether to hire a software development company. Software development outsourcing is a trending practice amongst many companies that may not have the in-house talent to execute large software development projects or those which are looking for ways to cut down on costs.

During the planning stage for the software development outsourcing, you need decide whether outsourcing is right for you in the first place. But this is just the first phase in the long cycle of software development. There is the launching of the software after the development, maintenance of the software and the improvement of the software in order to meet the business objectives.

So is software development outsourcing a good option for your business? Should you build an in-house technical development team to work in your premises or should you entrust the whole development process to an outside software development company which is probably situated offshore? In the applications development planning environment, this is typically known as the “build or buy” dilemma.

Most companies will realize that there are significant advantages which come with outsourcing software development when this is done right. While there are various pros and cons which are associated with outsourcing your software development, the pros certainly outweigh the cons. Here are circumstances in the business environment where you should strongly consider outsourcing your software development process:-

Where Time is Critical

Timing is one of the most critical factors influencing software outsourcing and development. In the applications market, the speed with which you launch a software tool to the market will make the difference between success and failure. It can mean winning or losing your market. Generally, hiring and building an in-house technical team to manage your software development takes time and it will even take a longer time to find the right people with the right talents that can work as a unit. The application development companies have, however, done the hard part in building solid development teams and can thus carry out quick execution of the projects and ready your apps for the market in no time.

When you outsource your software development to the right people, you will be able to gain access to top quality and highly experienced teams that are now used to working together as a team and who can apply best practices to roll your products to the marketplace as quickly as possible.

You are well equipped Vertically but Handicapped Horizontally

Some companies have very deep insight into the industry in which they are operating. They have market knowledge and know the trends but they lack the programming expertise and design skills to implement their vision for the market. In such an instance, it may be advisable to hire a technical partner to assist you in converting your ideas into a robust software tool. You will need a technical partner capable of understanding the larger context of things and translating this in the development process with some accuracy.

You have the team but lack the bandwidth

In some instances, you may have the right concept and a good team, but you lack the resources to execute the software development. Instead of sitting on a high potential concept while waiting to build your resources, it is more prudent to outsource the software development to a company that has the resources to launch the software development right away.

Top Tips to Troubleshoot Simple Printer Problems

In the current days, electronic devices are upgraded and updated, with new models boasting of their improvements over the older models. Although the newest inventions of printers have impressive capabilities than older models, all printers are notorious of giving users trouble than other parts of their computer system. However, before you think of a printer service booking, you can avoid simple printer problems by doing regular maintenance.

 Printer service booking is always the best way to go, as you meet professionals for repairs and you can learn a lot. However, with a little knowledge on how to keep your printer clean, handle it safely, and teaching your staff how to take care of the machine, you can avoid some simple problems such as paper jams and printing errors that make printers frustrating to use.

On the same note, when you notice some technical issues that you cannot solve, then you can booker a printer service at a reputable repair center. Below are some tips for printer maintenance that can help you keep your machine run smoothly.

Cleaning of printer heads

In some instance, you have noticed a document coming out of your printer with some white lines that run across the graphics or texts, which miss ink even if the toner cartridges are full. This probably means that the printer heads are clogged and should be cleaned. You can visit the manufacturer’s website or check the manual that come with the printer to find out how you can clean the printer heads of the model you have.

However, most printers will self-clean with just some clicks, but manual cleaning is also important. Do not clean the heads more often than necessary. This is because the cleaning process may use some inks. If it seems so daunting, printer service booking can be the best option for you. At the service center, the experts can give you additional tips how you maintain your machine. For additional details, check out Printer repairs.

Remove debris and dust particles

Build-up toner, debris, and dust in your printer can cause jams and streaks of ink that appear on the paper where you do not expect them to appear. A quick fix is to remove dust particles using a vacuum. Many people prefer this to using canned air dusters. You can also use purified water and cotton swab to clean the ink cartridges.

Fortunately, many manufacturers provide instructions on how you can take care of the machine. They provide the instructions on the day of the purchase and the instructions are available on their website. Read the instructions carefully, as some parts of cartridges should not be swabbed.

Resolve mechanical errors carefully

Just like other office machines, your printer can last longer if you take good care of it. Even an incorrectly removed paper jam can affect your printing work. Therefore, you should follow up the instructions that come with your printing machine. This can help know how you can do away with paper jams that can affect your production. If you face any difficulty, you can consider printer service booking, as it can give you an opportunity to involve the experts who have the skills to fix your machine.

You can get more information about Sydney CBD printer booking services at http://printer-repairs.com.au/service-booking/

Do you Need Your Printer Repaired?

Printers are necessities when it comes to using them in schools and offices. They are mostly used for printing and scanning documents, and sometimes also sending documents. In this case, they have to be always in a perfect state. What happens in the case whereby a printer has broken down? When a printer suddenly breaks down several measures such as repair have to be undertaken.  There are several printer repair tips that are normally given to institutions and other people who have printers that are in use. These tips are normally useful, especially when it comes to printer repairs and maintenance.

A printer is normally repaired by a team of technicians who have tons of experience when it comes to printer repair and who undergo extensive training of the repairs of the different models of printers.  These technicians ensure that they achieve customer satisfaction and that there are minimal interruptions of the printers after repair.  Full functioning of a printer in a company, organization or business is very important. In the case whereby a printer requires out of office or more so offset repair, free loan printer machine is offered to the client by the technicians doing the repairs.

Preventive repair and maintenance tips for printers

 There are several printer repair tips that are considered useful by printer owners.  One of the things that are found to be useful when it comes to this is staying away from using paper that is cheap and dusty on the printer.  Dusty and cheap paper can bring damage to the pickup roller of a printer.  It is also good to avoid the use of sharp objects, especially during cleaning of the printer. Inkjet printer, for instance, should be cleaned with an air gun or a vacuum.  Staying away from cleaning with sharp objects is very important for an ink jet machine because its drive gear and paper roll stay for a long period of time without breaking down.

Other printer repair tips include always ensuring that the software that has been used in designing of the printer is adjustable to the computer.  This increases efficient communication between the printer and the computer.  Printer labels are also something that should be looked into.  A person should always use an inkjet to print on those labels that have been used before.

Choosing a good printer

People consider different things when choosing a good and the best printer; be it for office related work or home. Purchase a printer that has high printing speed. A high printing speed printer helps especially when a person has a lot of documents that they need to print.  A good printer should handle big volumes of documents that are meant to be printed.  Also, look out for a printer that is multifunction.  A printer that is multifunctional allows you to do several other things apart from printing such as making photocopies,  creating electronic images of documents  and storing or sending them via email.  A more modern and technology advanced printer will offer you different options to use and different printer functionalities. Visit them online at HTTP://PRINTER-REPAIRS.COM.AU/HELPFUL-TIPS/.